ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

ŽÁDOST O VRATKU COVID - 19 2020/2021

logo modr 03
Dům dětí a mládeže Praha 5,
Štefánikova 11, 150 00 Praha 5,
IČ 45242941

ŽÁDOST O VRATKU COVID - 19

Žádám o vrácení poměrné části účastnického poplatku

za níže jmenovaného účastníka zájmového vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

 

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup


Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

 

Důvod:
Úplata/poměrná část úplaty vrácena za období uzavření DDM Praha 5 v I. pololetí školního roku 2020/2021 z důvodu krizových opatření vztahujících se k epidemii Covid - 19.

Klikněte na tento odkaz pro stažení prázdného formuláře