ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

FILIPOJAKUBSKÁ NOC aneb PÁLENÍ ČARODĚJNIC

FILIPOJAKUBSKÁ NOC aneb PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Jeden z mnoha jarních svátků či rituálů vycházející z běhu přírody, keltských i křesťanských tradic. Je to lidový zvyk rozšířený po celé Evropě. Dnes již převážně přetrvávající a známější právě pod pojmem „Pálení čarodějnic“. Možná také znáte keltská svátek BELTAIN, nebo Valpuržinu noc.

Magická noc připadá na poslední dubnovou noc, podle křesťanského kalendáře právě 30. dubna slavili svátek Filip a Jakub, a je spojena s ohněm.

Oheň symbolizuje očistu, ochranu, nové začátky. V lidových tradicích se jedná hlavně o ochranu majetku, ohně se zapalovaly na očistných pozemcích, kopcích, křižovatkách, poblíž hřbitovů či na šibeničních vrších. Zapálený oheň poskytoval především ochranu proti čarodějnicím a jejich čárám a kouzlům. Také očišťuje, odnáší zlé a přináší dobré.

Keltský svátek Beltain také chrání před zlými duchy. Oheň symbolizuje sílu, energii, život a Slunce. Uctívá boha Slunce, přicházející nové hudbou, tancem, zpěvem, hostinou. Podle keltských zvyků se v tento den zhasínaly všechny ohně a druhý den zapalovaly nové. Začíná vládnout bohyně lásky, končí zlé a zima, začíná dobro a světlo. Svátek má také souvislost se slunovratem.

Valpurga pocházející z germánského prostředí byla abatyše a léčitelka žijící v 8. století a byla ochránkyní před čarami a kouzly.

Lidové zvyky v tento den souvisejí s ohněm. Nejznámější je pálení čarodějnic. Na velký oheň se postaví slaměná figurína čarodějnice oblečená do starých hadrů. Čarodějnice je nejčastěji zobrazována jako babice s pometlem a černým kocourem. A protože čarodějnice se bojí hluku a světla, musí být oheň velký a zábava u něj veselá.

Vyhazování zapálených košťat mělo zahnat čarodějnice, případně je srazit na zem. Tento zvyk úplně nedoporučuji obzvláště v suchých dnech a lesnatém okolí. Hasiči, kteří často tuto akci na vsích pořádají, jej opravdu nemají rádi.

Přeskakování ohňů při dobré fyzické kondici a rozumně velkém ohni zajišťuje očistu, plodnost a sílu mládí.

O této noci se také plní tajná přání. Otevírají se jeskyně s poklady. Léčivé byliny nabírají na síle a čarovnou moc.

Za úsvitu sbírané květiny zdobí nás a naše příbytky, aby přinesly víše zmíněné dobro.

A na 1. máje nezapomeňte na políbení pod rozkvetlou třešní. Takové políbení totiž upevňuje vztah a pocit vzájemného štěstí a lásky. Přináší krásu, zdraví a přitažlivost a také plodnost. Nepolíbená žena by mohla uschnout, a to si jistě nikdo nepřeje. A nemáte-li v okolí třešeň, nebojte se najít jakýkoli jiný rozkvetlý strom.

Tak pojďme s dětmi vytvořit čarodějnice a jejich druhy, postavit na zahradě alespoň malý oheň. Místo hostiny opéct buřty a společně si užít den. A k tomu si přečtěte kousek z knihy Malá čarodějnice. Nečtenáři jistě najdou některý z večerníčkových dílů tohoto povídání o tajných přáních.

Jitka