ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

Schůzka 21.04.-28.04.

Milí žáci,
 
jaro už úřaduje a doufám , že si to alespoň trochu užíváte i venku.
Dnes budou mít obě skupiny stejné zadání.
 
Vaším prvním úkolem bude pomocí čtverců, kruhů a trojúhelníků znázornit kontrasty - rozdíly mezi slovy:
malý x velký
málo x hodně
krátký x dlouhý
tenký x tlustý
Protože máte fantazii, určitě přijdete vždy na několik variant od každé dvojice.
Použijte k práci tužku, pastelky, pravítko a kružítko. Nemáte-li kružítko, poslouží vám různé kulaté nádoby k obtažení kruhu. Samozřejmě to můžete dělat od ruky a pak si porovnat výsledky. Nemusíte vždy použít všechny tvary na jednom výkresu. Nechávám to na vašem úsudku a na vašem rozhodnutí.
 
Ve druhém úkolu vytvoříte barevnou kompozici z geometrických tvarů - opět použijete trojúhelník, čtverec a kruh.
Je důležité, aby se tvary někde protínaly. Tam , kde se protnou, použijte obě barvy, které si musíte je namíchat mimo obrázek. Použijte čtvrtku a temperové barvy /jestli je máte/. Samozřejmě můžete také pracovat s vodovkami.
Důležité je, abyste se snažili o kompozici. Nezapomeňte na zlatý řez. Snažte se využít celou plochu.
 
Hodně zábavy při práci vám přeje

lektorka Šárka Brtnová