ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

Skákání panáka

Nakreslete si na chodník, cestičku v parku skákacího panáka a můžete začít.

Pro nejmenší stačí skočit do každého pole jedenkrát, větší skáčí po jedné noze, jen do rukou (pole 5 a 6) oběma nohama najednou, totéž platí pro hlavu, kde se otáčíme a skáčeme zpět do 1.

 

Pro ještě šikovnější označte startovní čáru a od ní házejte kamínkem, pole, ve kterém zůstane kamínek ležet, je třeba přeskočit a cestou zpět kamínek sebrat.

Příjemnou zábavu při skákání

Jitka