ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

Realistická kresba vlasů

zadání:

Nakreslete realistickým způsobem vlasy (kohokoliv z rodiny či přátel) zezadu tak, abyste zachytili jednotlivé prameny /nikoliv jednotlivé vlasy/ vlasového porostu. Kresbu provádějte nejprve tužkou na papír A4, poté překreslete nejlépe tuší a perkem, případně centropenem, či perem 0,1 nebo 0,3, opět na čtvrtku velikost A4. Druhou kresbu, tedy kresbu perkem zkuste stylizovat, snažte se pracovat s linií. Nepracujte spěšně, naopak zkuste překreslovat co nejpomaleji, každý tah musí mít svůj důvod.

postup:

1) Požádejte jakéhokoliv rodinného příslušníka, aby vám seděl určitou chvíli modelem (15 – 20 min.). Proveďte pozorování vlasového porostu a zvažte, co je pro dané vlasy charakteristické (vlnitost, neupravenost, úzkostná upravenost vlasů atd.)

2) Pokuste si lehce načrtnout tvar hlavy, krk (zezadu či lehce natočené viz. schéma) až po ramena. (Nekreslete primárně schéma, ale realitu, schéma je zde jen jako doplnění k výkladu.)

Přibližné schéma ženy s drdolem zezadu.

Poté pokračujte detaily – uši, zúžení mezi hlavou a krkem (pokud je vidět).

3) Pokuste se rozvážit směr a tvar jednotlivých pramenů vlasů /ne jednotlivých vlasů/, ale opravdu celých pramenů viz. obrázek.

Větší šipka označuje celý pramen vlasů, menší šipka ukazuje na linii ramen, abyste si všimli, že vlasy jsou často pod úroveň hlavy. Klikatá čára pak označuje tvarovou linii vznikající mezi prameny vlasů.

4) Pracujte s linií tak, aby byla výtvarně zajímavá (střídání přítlaků, tloušťka linií...), tvořte kresbu ne jako prostý popis, ale jako kresbu - skladbu linií vizuálně poutavou.

5) Propracujte kresbu – zvýraznění některých linek vlasů (vybočujících z účesu, nebo jinak zajímavých).

6) Proveďte kresbu perem (možné i fixem) – prosím, nečárejte, ale kreslete jednotlivé linie tahem, nevybarvujte a NESNAŽTE SE NAKRESLIT VŠECHNY VLASY, pracujte s linií.

Odevzdání: Vyfotografujte kresby v kvalitě odpovídající odevzdání výtvarné práce (tak, aby linie kresby nebyly rozmazané, fotografie by měla být ostrá.)

Tvořte a rozhlížejte se, to i po místech důvěrně známých, vždy se dá nalézt mnoho nového.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Ondřej Holý