ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

Hadrová panenka

 

Co budeme potřebovat: koberec nebo podložka, hadrová panenka

S dětmi si vytvoříme hezkou atmosféru. Rodiče mohou pustit nějakou příjemnou dětskou písničku na uvolnění. Děti si lehnou na podložku nebo na koberec na záda. Ruce si dají podél těla, dlaně směřují ke stropu. Mohou si zavřít oči a jen dýchají. Rodiče je mohou upozornit na to, aby se na dech soustředili – jak se nadechují a jak vydechují. V dalším kroku si zahrajeme na hadrovou panenku. Rodiče dají pokyn dětem, aby uvolnily ruce a nohy jako hadrová panenka, třeba tím, že s nimi zatřepou. Děti si uvědomují své končetiny více, tím, že je na ně rodič upozorní. Poté je dítě zase položí. Rodič poví dítěti, aby si představilo, že celé jeho tělo je měkké, stejně jako tělo hadrové panenky. Rodič přijde k dítěti a zkusí zvednout jeho ruku a zatřepat s ní. Dítě by mělo mít ruku uvolněnou a úplně poddajnou. Druhou kontrolou je, že dítěti ruku pustí a ta by měla spadnout. To stejné rodič zkusí s nohou. Pokud se zadařilo, ještě chvíli dítě může ležet v této poloze. Pokud se nezadařilo, nevadí, můžete to zkusit znovu třeba jiný den. Aby to dítě bavilo, může to stejné zkusit  s panenkou nebo rodiče vše na hadrové panence mohou ukázat.

Myslím, že v tuto nelehkou dobu se cvičení pro uvolnění a relaxaci hodí nejen dospělým, ale i dětem.

hadr1  relax